Hãy cùng đoàn làm phim S-Vietnam tìm hiểu về món chuối Ngự ở làng Vũ Đại

S-Vietnam: Chuối Ngự Tiến Vua

Về quê Chí Phèo ăn chuối tiến vua 

Liên hệ mua chuối ngự